10. februára 2018

Teplovzdušné krby

Teplovzdušný krb:

U nás najrozšírenejší typ krbovej obstavby. Teplý vzduch cirkuluje pomocou spodných (nasávacích) a horných (výduchových) mriežok okolo krbovej vložky a zohrieva miestnosť.

Výhodou je rýchly nábeh teploty, nevýhodou nerovnomerné rozvrstvenie teplôt v interiéri (viac tepla pri strope). Prikladanie do teplovzdušného krbu je približne raz za hodinu až dve.